Thursday, 27/01/2022 - 10:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN SỎI
 • Hà Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983406978
  • Email:
   tranghatansoi78@gmail.com
 • Nguyen Thi Duyen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Pho hieu truong
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0382656226
  • Email:
   nguyenthiduyenmn1980@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918347202
  • Email:
   maihuettbh@gmail.com
 • nguyen Thi chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0982889495
 • Nguyen Thi nu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0398366743
 • Tran Thi Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0978394196
 • Trinh Thi Huong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0988133423
 • Tran Thi thu Huyen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0368357431
 • Dam Thi Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0382192786
 • Nguyen Thi Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0344369077
 • Dam Thi Hong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0399400273
 • Ta Hong Phuong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ke toan
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0973653794