Trường Mầm non Tân Sỏi được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1988 với tên gọi trường mầm non Dân lập Tân Sỏi. Trường được chuyển sang loại hình Bán công từ năm 2004. Năm 2011 Trường chuyển sang loại hình trường mầm non Công lập theo Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 25/02/2011 của chủ tịch UBND huyện Yên Thế. Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể của địa phương; sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Yên Thế đối với sự nghiệp giáo dục xã Tân Sỏi nói chung và trường Mầm non Tân Sỏi nói riêng, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Năm 2005 trường được công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2002 - 2005 và được công nhận lại mức độ 1 giai đoạn 2012 - 2017 vào tháng 08 năm 2012. Địa phương đã duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMNTNT từ năm 2012 đến nay.