Thursday, 27/01/2022 - 10:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN SỎI

HOẠT ĐỘNG LQVT. ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT KHỐI CẦU, KHỐI TRỤ, KHỐI VUÔNG, KHÔI CHỮ NHẬT- KHỐI MG 5-6 TUỔI